Požiadavka

 
Na základe Vašej požiadavky Vám ochotne spracujeme konkrétnu ponuku, poradíme pri dodávkach čerpadiel a pri servisnej činnosti. Môžete nás kontaktovať telefonicky alebo mailom. Radi Vás privítame v sídle našej firmy, prípadne Vás po vzájomnej dohode navštívime osobne.


Požiadavka pre bližšie informácie

(*) - povinné údaje sú označene hviezdičkou

1. Odberateľ (*):
1.2 E-mail (*):
1.3 Telefón (*):
 
2. Prevádzka
2.1 Trvalá, prerušovaná (počet hodín denne):
 
3. Údaje o čerpanej kvapaline
3.1 Názov:
3.2 Chemické zloženie, koncentracia, PH:
3.3 Prevádzková teplota: °C
3.4 Obsah pevných prímesí v %:
 
4. Prietok
4.1 Požadované množstvo Q v m3/hod (l/s)
 
5. Dopravná výška
5.1 Požadovaná dopravná výška H: m
 
6. Zpôsob pohonu
6.1 Elektromotor:
6.2 Druh prúdu: Hz/sec
6.3 Prevádzkové napätie: V
6.4 Kotva nakrátko do výkonu: kW
 
7. Poznámky: